Yenilenebilir Enerji Nedir?

15/02/2018 - Elektrik Sözlüğü

Yenilenebilir Enerji Nedir?

Yenilenebilir enerji, doğadaki kaynaklar aracılığı ile elde edilen ve her zaman doğa yanlısı olan doğayı koruyan bir enerji türüdür. Yenilenebilir enerji kaynaklarını maddeler halinde sıralamak gerekirse;

  • Güneş enerjisi,
  • Rüzgar enerjisi,
  • Dalga enerjisi,
  • Jeotermal enerji,
  • Hidrolik enerjisi,
  • Biyokütle enerjisi

şeklinde olacaktır.

Dünya genelinde yapılan istatistiksel çalışmalar sonucunda 2015 yılında üretilen elektriğin neredeyse 4’te 1’i yani %23,7‘si yenilenebilir enerji kaynakları ile üretilmiştir. Amerikan Enerji Bakanlığı öngörülerine göre 2014‘te 5288 TWh olan yenilenebilir enerjiden elektrik üretimi 2040 yılında yaklaşık 10000 TWh seviyelerine ulaşacak.

Yenilenebilir Enerji Kaynakları Nelerdir?

Güneş Enerjisi

Ülkemizde ve dünya genelinde en çok tercih edilen yenilenebilir enerji kaynak sistemleri arasında güneş enerjisi ve rüzgâr enerjisi gelmektedir. Güneş enerjisi, kaynağı güneş olan bir yenilenebilir enerji kaynağıdır. 2015 yılı istatistiklerine göre üretilen elektriğin %1.2‘si güneş enerjisi kaynaklı paneller tarafından üretildiğini gösteriyor. Ayrıca yenilenebilir enerjideki payının ise %5 civarında olduğunu belirtiliyor.

Rüzgar Enerjisi

Yenilenebilir Enerji Nedir?


Bir diğer yenilenebilir enerji kaynağı olan rüzgâr enerjisi dünya genelinde en çok kullanılan sistemdir. Rüzgaârlar ve rüzgârgülleri sayesinde elektrik üretimi sağlanan rüzgâr enerjisi istatistiklere göre 2015 yılında %3.7 oranında elektrik üretimi sağlamıştır. Yenilenebilir enerjide payı yaklaşık %15.6 olan rüzgâr enerjisi, yaygın olarak kullanılan bir sistemdir.

Hidrolik Enerji

En çok elektrik üretimine katkı sağlayan yenilenebilir enerji sistemi hidrolik enerjisi ile üretimdir. Dünya elektriğinin yaklaşık %16.6‘sını üreten hidrolik enerji, yenilenebilir enerji sistemlerindeki payı ise yaklaşık %70 civarındadır.

Jeotermal Enerji

Diğer bir yenilenebilir enerji kaynağı Jeotermal enerji ise dünyanın bilinen en eski enerji kullanımı yöntemlerindendir. Yerkürenin iç ısısı yardımı ile sağlanan enerji ısınma ve elektrik gibi alanlarda üretim sağlanmaktadır. Jeotermal enerji dünya genelinde belli başlı noktalarda yer almaktadır.

Biyokütle Enerji

Biyokütle enerjisi bitki ve hayvan atıkları ile üretilen bir enerji çeşididir. Hayvan dışkıları, ölü ağaçlar ile üretilen bu enerji ile dünya genelinin %2 elektriği biyokütle ile üretilmektedir. Yenilenebilir enerjideki payı ise yaklaşık %8.4 civarındadır.

Dalga Enerjisi

Dalga enerjisi diğer bir adı ile okyanus enerjisi olarak adlandırılan bu yenilenebilir enerji yöntemi okyanus ve denizlerde dalga, gel-git gibi olaylardan yararlanarak üretilen enerji türüdür. Dalga enerjisi ile elektrik üretiminin arttırılması için pilot projeler başlatılmak ile birlikte dünya genelinde daha çok kullanılması için yeni pilot bölgelerde belirlenmektedir. Dalga enerjisinde en büyük problem potansiyelin elektrik enerjisine dönüştürülmesidir.


Paylaş:

Facebook Twitter WhatsApp Google+