Elektrik Piyasası Kurum ve Kuruluşları

14/02/2018 - Genel Bilgiler

Elektrik Piyasası Kurum ve Kuruluşları

Elektrik piyasasından birçok kurum ve kuruluş bulunmaktadır. Bunlar özel veya kamu kurumları olarak görevlerini sürdürmektedir. Elektrik piyasasıyla ilgili kurum ve kuruluşlar hakkında bilgi almak istiyorsanız yazımızı inceleyebilirsiniz.

EPİAŞ (Elektrik Piyasaları İşletme Anonim Şirketi)

18 Mart 2015 tarihinde 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine bağlı olarak kurulmuştur.

EPİAŞ elektrik piyasasında gerçekleşen üretim ve tüketim faaliyetleriyle ilgili mali işlemleri yürüten, organize piyasaları yöneten, ticari faaliyetleri kayıt altında tutan kamu-özel ortaklığıyla oluşturulmuş bir kurumdur.

Güvenilir referans fiyat oluşumunun sağlanması, piyasa katılımcı sayısının artması, piyasa birleşmeleri yoluyla ticaret yapılmasına olanak sağlayan bir enerji piyasası işletmecisidir.

EPDK (Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu)

Ülkemizdeki enerji piyasalarını denetleyen ve düzenleyen teme organ EPDK’dır. 20 Şubat 2001 tarihinde "Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun" kapsamında kurumun temel fonksiyonları şu şekilde paylaşılmıştır.

“Kamu tüzel kişiliğini haiz, idari ve mali özerkliğe sahip ve bu Kanun ile kendisine verilen görevleri yerine getirmek üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu kurulmuştur.

Kurum, tüzel kişilerin yetkili oldukları faaliyetleri ve bu faaliyetlerden kaynaklanan hak ve yükümlülüklerini tanımlayan kurul onaylı lisansların verilmesinden, işletme hakkı devri kapsamındaki mevcut sözleşmelerin bu Kanun hükümlerine göre düzenlenmesinden, piyasa performansının izlenmesinden, performans standartlarının ve dağıtım ve müşteri hizmetleri yönetmeliklerinin oluşturulmasından, tadilinden ve uygulattırılmasından, denetlenmesinden, bu kanunda yer alan fiyatlandırma esaslarını tespit etmekten, piyasa ihtiyaçlarını dikkate alarak serbest olmayan tüketicilere yapılan elektrik satışında uygulanacak fiyatlandırma esaslarını tespit etmekten ve bu fiyatlarda enflasyon nedeniyle ihtiyaç duyulacak ayarlamalara ilişkin formülleri uygulamaktan ve bunların denetlenmesinden ve piyasada bu Kanuna uygun şekilde davranılmasını sağlamaktan sorumludur.”

Elektrik Piyasası Kurum ve Kuruluşları

EÜAŞ (Elektrik Üretim Anonim Şirketi)

Kamuya hizmet eden bir elektrik üretim şirketi olan EÜAŞ devlet kontrolünde olan bir kurumdur. Kamu yararını baz alarak yürütülen çalışmalarda elektriği düşük maliyetle üretim kârlılık ve verimlilik sağlayarak güvenli, istikrarlı ve çevre bilincini koruyacak bir biçimde elektrik üretim ve dağıtım işlemlerini yürütmektedir.

TEDAŞ (Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi)

Ülke genelinde elektrik iletiminden sorumlu kamu şirketidir. Üretilen sistemin iletilmesinden sistemin doğru işlemesinden sorumludur. Altyapı işlerinin doğru şekilde yürümesi bu şirket tarafından yürütülür.

TETAŞ (Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt Anonim Şirketi)

TETAŞ devlete ait olan bir elektrik tedarik şirketidir. EÜAŞ üreticilerinden alınan elektriği dağıtım ile görevlidir.Paylaş:

Facebook Twitter WhatsApp Google+