Elektrik Abone Grupları Nelerdir?

13/02/2018 - Elektrik Sözlüğü

Elektrik Abone Grupları Nelerdir?

Elektrik kullanıcısı tipine göre abone grupları aşağıdaki şekilde sınıflandırılmıştır.

Sanayi Abone Grubu

6948 sayılı Sanayi Sicili Kanunu’nda tanımı yapılan ve sanayi sicil belgesini ibraz eden sanayi işletmeleri abonelerini kapsayan gruptur. Aynı zamanda Organize Sanayi Bölgeleri içerisinde yer alan işletmeler, Jeotermal kaynak üretim ve dağıtımını yapan şirketler, bölge içinde imalat faaliyeti ruhsatına sahip kullanıcıların tüketimleri serbest bölgenin toplam elektrik tüketiminin yarısından fazlası olan ve elektrik kullanımı dağıtım lisansı sahibi tüzel kişi tarafından tek noktadan ölçülen ve elektrik aboneliği bölge işleticisi veya bölge kurucu ve işleticisi tüzel kişiliği adına yapılan serbest bölgeler, sanayi faaliyetlerine ilişkin olarak kurulmuş arıtma tesisleri de bu kapsamda değerlendirilmektedir.

Bu gruba dahil olan tüketiciler vize bitim tarihinden itibaren en az 2 ay önce sanayi sicil belgelerini yenilemek durumundadır. Aksi takdirde tüketimlerinin ticarethane abone grubundan faturalandırılacağı, müşterilerin dağıtım şirketlerince bildirilmelidir. 30 gün içerisinde bilgilendirme yapılmasına rağmen işlem yapmayan aboneler, bir sonraki fatura döneminde ticarethane grubu tarifesinden faturalandırılır.

Mesken Abone Grubu

Mesken Abone Grubu’na dahil olan yerler, mesken olarak kullanılan müstakil binalar, apartmanlar, apartmanlar içindeki bağımsız bölümler, konut kooperatifleri ve konut siteleridir. Ayrıca bu meskenlerin kalorifer, asansör, hidrofor, merdiven otomatiği, kapıcı dairesi gibi ölçümleri ayrı sayacın kullanıldığı ortak alanlar, İbadethanelerin Genel Aydınlatma Yönetmeliği kapsamında yer almayan tüketimleri ile müştemilat niteliğindeki lojman ve benzeri yerler de bu kapsamda değerlendirilmektedir.

Ayrıca şehit aileleri ve muharip/malul gaziler, bu abone grubu içerisinde alt grup olarak değerlendirilmekte ve belirtilen sadece bir mesken için bu abonelikten yararlanabilmektedirler.

Elektrik Abone Grupları Nelerdir?

Tarımsal Sulama Abone Grubu

Su kullanma izin belgesi veya yer altı suyu kullanma izin belgesi ile sulamanın tarımsal amaçlı olduğunu belli eden belgeyi ibraz eden, öncelikli faaliyeti tarımsal üretim olan, sulama kooperatifleri, pompaj tesisleri ile münferit olarak tesis edilmiş tarımsal sulama elektrik tesislerinin bulunduğu abone grubudur.

Motopomp ve motopompun aydınlatmasında kullanılan elektrik enerjisi gibi işlemler, tarımsal sulama abone grubu içerisine dahil edilir.

Aydınlatma Abone Grubu

Otoyollar ve özelleştirilmiş karayollarının aydınlatılması, güvenlik amaçlı yapılan sınır aydınlatmaları, toplumun ibadetine açılmış ibadethanelerin aydınlatılması, halkın kullanımına açık park, bahçe, tarihi yapıların aydınlatılması aydınlatma abone grubu içerisinde değerlendirilir. Ayrıca bu grupta aydınlatma alt abone grubu bulunmaktadır. Bu gruplar Genel Aydınlatma Yönetmeliği gereğince, enerji giderleri genel aydınlatma kapsamında ödenen aydınlatmaları içermektedir.

Ticarethane Abone Grubu

Diğer abone ve alt abone grupları kapsamına girmeyen tüm tüketici gruplarını içeren abone grubudur.

Bu bilgilerin hazırlanma aşamasında Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun 5999-3 sayılı kurul kararlarından yararlanılmıştır.


Paylaş:

Facebook Twitter WhatsApp Google+