Engie Enerji Ticaret Ve Pazarlama Anonim Şirketi

01/05/2018 - Şirketler

Türkiye’de faaliyetlerine 2011 yılında başlayan Engie Enerji Ticaret Ve Pazarlama Anonim Şirketi dünyanın yaklaşık yetmiş ülkesinde faaliyet göstermektedir. Enerji tedarikinin önemli bir bölümünü ülkenin önde gelen sanayi kuruluşlarına yapmaktadır. Dolayısıyla şirketin elektrik alanında odak noktası önemli sanayi kuruluşlarından meydana gelmektedir.

Şirket bünyesinde çalışan personellerin deneyimli ve gerekli tüm bilgi birikimine sahiptir. Bu sayede müşterilere enerji tedariki çözüm ortağı olma görevini üstlenen şirket ülke çapında doğal gaz ve elektrik satış portföyünü günden güne daha da büyütmektedir. Böylelikle şirketin enerji ihtiyacını karşıladığı tüketici sayısı da giderek genişlemektedir.

Engie Enerji Ticaret Ve Pazarlama Anonim Şirketi
Engie Enerji merkez ofis yönetimi İstanbul ilinde bulunmaktadır. Şirket, Veko Glz Plaza K.18 Meydan Sokak No:3 Maslak adresinde faaliyet göstermektedir. İstanbul’un yanı sıra şirketin Sinop, Tekirdağ, Ankara ve İzmit illerinde de hizmet noktaları yer almaktadır. Elektrik üretimi açısından bakıldığında Engie Enerji Ticaret Ve Pazarlama A. Ş Marmara Elektrik Santrali ve Ankara Elektrik Santrali (Baymina) olmak üzere iki santral üzerinden elektrik üretmektedir. Bu santrallerden Ankara Elektrik Santrali il genelindeki elektrik talebinin tamamına yakınını, ülke çapındaki talebin ise yüzde ikisini karşılamaktadır. Doğal gaz kombine çevrim santrali olan bu santral 1998 yılında Yap –İşlet- Devret modeli ile kurulmuştur.

Marmara Elektrik Santrali ise 1998 yılında ticari faaliyete başlamış, Yap İşlet Devret modeli ile kurulmuştur. Marmara Ereğlisi’nde bulunan santral Doğal gaz kombine çevrim santralidir.

Engie Enerji: Abonelik İşlemleri

Engie Enerji şirketi tarafından sağlanan avantajlardan yararlanmak için şirketin internet sitesinde online işlemler platformu bulunmaktadır . Sisteme üye olunarak bu platformdan yararlanılabilmektedir. Üyelik için sayfada yer alan bilgilerin eksiksiz şekilde doldurulması gerekmektedir.

Engie Enerji Ticaret Ve Pazarlama Anonim Şirketi elektrik, doğal gaz, enerji hizmetleri gibi alanlarda işletme uzmanı olarak belirtilmektedir. Şirket sürdürülebilir enerjiye erişim, arz güvenliği, iklim değişikliği etkilerinin en az seviyeye indirilmesi ve kaynakların rasyonel kullanımı gibi konulara özen göstermektedir. Bunlara yönelik olarak iş alanları sorumlu bir büyüme modeli ile genişletilmektedir.

Şirket enerji üretiminde düşük karbon ya da yenilenebilir temelli çözümler, teknolojik temelli geniş çapta enerji çözümleri ve doğal gaz tedarikinde karbon içermeyen alternatifler sunmaktadır. Yapılan faaliyetlerin hepsi dijital teknolojilere dayandırılmaktadır. Buna ek olarak yeni kullanımların gelişimleri kolaylaştırılmakta, en uygun ve en kaliteli enerji hizmeti sağlanmaktadır. Bu sayede şirketin müşteri ağı sürekli artmaktadır.


Paylaş:

Facebook Twitter WhatsApp Google+