Elektrik Tüketicisi ve Abone Kavramı

13/02/2018 - Elektrik Sözlüğü

Elektrik Tüketicisi ve Abone Kavramı

Eskiden ülke genelinde elektrik dağıtımı devlet tarafından yapılmaktaydı. Bu zamanda elektrik kullanılan gerçek veya tüzel kişilere abone adı verilmekteydi. Günümüzde halen daha kullanılmasına rağmen abone kavramı, özelleştirilen elektrik dağıtım piyasasıyla birlikte elektrik tüketicisi veya müşterisine dönüştürüldü.

Abone yerine tüketici olarak nitelendirmek daha mantıklı olabilir. Son yıllarda toplum genelinde tüketici kavramının gelişmesi ve tüketim toplumu olmanın da getirdiği durumlar göz önüne alındığında, abone kelimesinin kullanım alanı daha da daraldı ve tüketici kelimesi daha çok tercih edilir bir hal aldı. Abonelik daha çok gazete veya dergi gibi basım organlarının üyeliklerinde tercih edilen bir kavram haline geldi.

Elektrik Tüketicisi Nedir?

Elektrik tüketicisi, ev veya iş yerlerinde elektrik kullanım ihtiyacı olan ve bu sebeplerle elektrik hizmetini kendilerine sağlayan gerçek veya tüzel kişiler anlamına gelmektedir. Elektrik tüketicisi, kendi içinde serbest tüketici ve serbest olmayan tüketici olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.

Serbest tüketici, elektrik tedarikçisini seçme özgürlüğüne sahip ve Serbest Tüketici Limiti’nin üstünde elektrik harcaması yapma imkanına sahip kişilerin hepsine verilen bir addır. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından belirlenen Serbest Tüketici olma limiti 2018 yılı için 2.000 kWh’tır. Bu hizmetten yararlanmak isteyen kişi veya kurumların serbest tüketici olmak için başvuru yapmasıyla ve bu limiti geçeceğini belirtmesiyle birlikte abonelik oluşturulabilir.

Elektrik Tüketicisi ve Abone Kavramı

Serbest olmayan tüketici’nin tanımı ise EPDK tarafından yeni bir açıklamayla değiştirilmiştir. Elektrik enerjisi ve kapasite alımlarını sadece bölgesinde bulunduğu görevli perakende satış şirketinden yapabilen gerçek veya tüzel kişi serbest olmayan tüketiciyi tanımlamaktadır. Bu anlam değişiminin sebebi ise dağıtım şirketleri ile perakende şirketlerin birbirinden ayrılması sebebiyle ortaya çıkmıştır.

Elektrik kullanıcı tipine göre abone grupları aşağıdaki şekilde sınıflandırılmıştır:

    1. Sanayi Abone Grubu
    2. Mesken Abone Grubu
    3. Tarımsal Sulama Abone Grubu
    4. Ticarethane Abone Grubu
    5. Aydınlatma Abone Grubu

Bu gruplara bakıldığında halen abone kavramının kullanıldığı görülmektedir. Ancak yakın bir zamanda bu grupların da farklı isimlendirmelere sahip olacağını tahmin ediyoruz.

Abone grupları hakkında ayrıntılı bilgi almak için abone grupları isimli yazımızı inceleyebilirsiniz.


Paylaş:

Facebook Twitter WhatsApp Google+