Monofaze ve Trifaze Elektrik Sayaçlarının Farkı

14/02/2018 - Genel Bilgiler

Monofaze ve Trifaze Elektrik Sayaçlarının Farkı

Mesken olarak kullandığımız her mekânın, bina olarak hazırlanışı esnasında elektrik tesisatları için bir bağlantı gücü verilmiştir. Bağlantı gücü, o kullanım yerindeki elektrik tesisatının dağıtım ağından çekebileceği maksimum gücü ifade eder, binanın dağıtım bağlantısı yapılırken belirlenir ve daha sonra değiştirilemez. Bina hazırlanırkenki yetkili teknisyen formül evraklarını doldurarak elektrik şirketine başvurur. Onay sürecinin ardında gerekli çalışmalar başlatılır. Buradan hareketle monofaze ve trifaze sayaç farkını birlikte inceleyelim;

Monofaze ve Trifaze Sayaçlar Ne Anlama Gelmektedir?

Monofaze sayaçlar tek faza sahip sayaçlardır. Trifaze sayaçlar ise eşit güçte üç farklı faza sahiptir. Örneğin; üç katlı bir evin 9 kW gücünde trifaze bir sayacı olduğunu düşünelim, bu evde fazların her biri bir katı 3 kW gücünde besler. Aynı evin 9 kW gücünde monofaze bir sayacı olması durumunda tüm ev 9 kW gücündeki tek bir faz üzerinden enerji alacaktır.

Neden Trifaze Elekrik Sayacı Tercih Edilir?

Trifaze sayaç aşağıdaki durumlarda tercih edilir :

 • Trifaze prize ihtiyaç duyuluyorsa (genellikle iş yerleri farklı ekipmanlar (fırın vb.) için gerekebilir.)

 • Sayaçla kullanım yeri arasındaki mesafe uzunsa,

 • Sayaç bağlantı gücü yüksekse trifaze sayaç tercih edilir.

  Monofaze ve Trifaze Elektrik Sayaçlarının Farkı

Monofaze ve Trifaze Saatlerinin Çalışma Sorunları Nelerdir?

Trifaze sayaçlı elektrik tesisatında karşılaşılması muhtemel sorun, elektrikli aletlerinin yoğun olduğu fazda sigortanın atmasıdır. Yukarıdaki üç katlı ev örneğinden yola çıkarak evin giriş katındaki elektrikli aletlerin aynı anda çalıştığını ve 4 kW güç tükettiklerini düşünelim. Trifaze sistemde, giriş katının bağlantı gücü 3 kW olduğundan tesisata zarar gelmemesi için sigorta atacaktır. Aynı örnekte monofaze sayaç kullanılması halinde toplamdan 4 kW güç kullanan ekipmanlar, 9 kW gücünde tek bir faz üzerinden beslendiği için böyle bir durumla karşılaşılmaz.

Trivaze Elektrik Sayacının Sigortası Atarsa Ne Yapılır?

 • Çalışır durumda olan elektrikli aletlerin yerlerini değiştirerek, yani fazları dengeleyerek bir çözüm üretmeye çalışabilirsiniz.

 • Mesken abonelerinin sözleşme gücü elektrik şirketi tarafından ek ücret alınmadan yükseltilebilir; ancak az önce de belirtildiği gibi evin kurulu gücünün üzerinde bir sözleşme gücü yapılamaz.

 • Son çözüm ise, trifaze sayacınızı monofaze ile değiştirebilirsiniz. Ancak bunun maliyetli bir iş olduğunu unutmamalısınız.

Peki, Hangi Elektrik Tedarikçisini Seçmeliyiz?

Her iki sayaç türünde de elektrik birim fiyatı aynıdır. Elektrik fiyatları, abone grubuna göre (mesken, ticarethane, sanayi vb.) belirlenir; dolayısıyla hangi tedarikçiden elektrik alırsanız alın fiyat grubu sayaç tipine göre değişmez. Öte yandan, bireylerin elektrik satış sözleşmesinde ödemiş olduğu güvence bedeli, sayaç bağlantı gücüne göre hesaplanmaktadır. Bu bedel, bir defaya mahsus alınır ve ancak sözleşme iptal edilirse iade edilir. Güvence bedeli hesaplamasına baktığımızda da monofaze ve trifaze sayaç arasında bir farklılık yoktur. Bu hesap için, faturada da yazan sözleşme gücü; yani müşterinin kW birimden çekeceği belirtilen güç esas alınır. Çoğunlukla sözleşme gücü bağlantı gücüne eşit olarak alınabilir. Sayacınızın bağlantı gücünü öğrenmek için, görevli elektrik şirketiyle iletişime geçebilirsiniz.


Paylaş:

Facebook Twitter WhatsApp Google+