Tüketici Nedir?

14/02/2018 - Elektrik Sözlüğü

Tüketici Nedir?


Kısaca elektrik abonesi anlamına da gelen Tüketici kelimesi, üretilen elektriğin kullanımını yani tüketimini sağlayan üçüncü kişilere verilen isimdir. Tüketiciler elektrik sitemi ve teknik özelliklere göre farklı şekillerde sınıflandırılmaktadır. Sistem kullanımına göre bir diğer deyişle şebekeye bağlanma durumuna göre tüketiciler ikiye ayrılır,

İletim Sistemi Kullanıcıları

Yani TEİAŞ ile bağlantı anlaşması imzalamış iletim şebekesine doğrudan bağlantı sağlayan tüketicileri ifade eden gruptur. Bu tip kullanıcılar Organize Sanayi Bölgeleri, Serbest Bölgeler, Demir Çelik Üretim tesisleri ve benzeri üretim alanlarıdır.

Dağıtım Sistemi Kullanıcılar

Dağıtım şirketi aracılığı ile kullanım ve bağlantı sözleşmesi imzalamış tüketicileri tanımlayan sistemdir. Dağıtım sistemi kullanıcıları gerilim seviyeleri baz alınarak 2 alt grupta sınıflandırılır

Orta Gerilim: 36 kV ile 1 kV arası sözleşme gücü olan tüketicilerdir
Alçak Gerilim: 1kV altında sözleşme gücü olan abonelerdir.

Sistem kullanımına göre sınıflama bu şekildedir. Tarifine Sınıfına göre sınıflamada ise dağıtım bedelleri aşağıda belirlenen şartlar çerçevesinde çift veya tek terimli tarife sınıfına göre belirlenmektedir.

1.Çift terimli tarife sınıfı, dağıtım sisteminden gelen elektrik enerjisi miktarı olan kWh üzerinden dağıtım bedeli ve ek sözleşme bedelleri eklenerek belirlenen tarife sınıfıdır. Ek sözleşme bedellerinde belirlenmiş güç miktarı üzeri güç bedeli alma ve limitin aşılması durumunda aşım bedeli gibi esaslar bulunmaktadır.

2. Tek terimli tarife sınıfı ise sadece dağıtım sisteminden gelen elektrik enerjisi olan kWh esas alınarak hesaplanan tarife sınıfıdır.

Tüketici ve Sınıflandırmaları Kısaca Özetlemek Gerekirse;

1) A Grubu

 • Mesken
 • Ticarethane
 • Sanayi
 • Tarımsal Sulama
 • Aydınlatma

2) B Grubu

 • Alçak Gerilim
 • Orta Gerilim

3) Bağlantı Durumu

 • İletimden Bağlı
 • Dağıtımdan Bağlı

4) Tarife Sınıfı

 • Tek Terim
 • Çift Terim

5) Okuma Tipi

 • Tek Zamanlı
 • Çok Zamanlı

Şeklinde bir özetleme gösterilebilir.

Ayrıca Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı paylaşımında yer alan bilgiye göre Türkiye’de 2016 yılı elektrik enerjisi tüketimi 278,4 milyar kWh’tir. 2017 yılı Temmuz ayı sonu itibari ile ise bir önceki yıl Temmuz ayına göre % 4,7 oranında artış göstermiştir. Üretim bakımından ise bir önceki Temmuz ayına göre % 6,7 oranında artış göstererek 167,3 milyar kWh seviyesine ulaşmıştır.

Paylaş:

Facebook Twitter WhatsApp Google+