Yenilenebilir Enerji Kaynakları Nelerdir?

14/02/2018 - Elektrik Sözlüğü

Yenilenebilir Enerji Kaynakları Nelerdir?

Yenilebilir enerji kaynakları, çevreye zarar vermeyen ve asla tükenmeyecek olan enerji türüdür. Yenilebilir enerji kaynaklarını sıralayacak olursak eğer;

  • Güneş

  • Rüzgar

  • Okyanus ve denizler

  • Biyolojik atıklar

  • Yeraltı suları

  • Nehirler

  • Su ve Hidroksitler

Bu kaynaklardan bazıların kullanılabilir hale getirmek çok kolayken bazılarınınki ise çok güçtür. Örnek verecek olursak güneş enerjisi panelleri herkesin ulaşabileceği bir enerji kaynağı iken yel değirmenleri ile üretilen rüzgâr enerjisi için aynı şeyi söylemek mümkün değildir.

Yenilebilir Enerji Nasıl Ortaya Çıktı?

Enerji iş yapabilme kabiliyeti olarak tanımlanır. Endüstriyel manada insanlık için hizmet veren her enerji türü mühendislik ilgi alanına girer. Günümüze kadar kullandığımız elektrik genellikle hidrolik santraller vasıtası ile üretilmektedir. Nehir potansiyeli ve arazi yapısı uygun olmayan ülkeler ise termik santraller ile elektrik ihtiyacını karşılanmıştır. Diğer taraftan da yaşam refahı arttıkça enerji ihtiyacı günden güne artmaktadır. Bu sürekli artan ihtiyacı karşılamak için ise hidrolik, termik santrallerle ve petrol veya kömür vasıtasıyla yakıt talebi sonsuza kadar karşılanacak düzeyde değildir.

Yenilenebilir Enerji Kaynakları Nelerdir?

Özellikle petrol rezervlerinin sınırlı olması, dünya genelinde genel bir ihtiyacın olması sebebi ile enerji konulu krizler meydana gelmektedir. Esasında enerji basit bir kavram değildir, yıllar boyunca enerji kaynaklarının fazla olması aynı zamanda gücü de elinde buldurma anlamına gelmekteydi. Bunun en büyük örneği ise 1974 yılında meydana gelen ve petrol fiyatlarının aşırı yükselmesi ile sonuçlanan petrol krizi diyebiliriz. Tüm dünyayı kapsayan bu krizler, hala devam etmekle birlikte bu soruna çözüm arayışları geliştirilmiştir. Bu çözüm arayışları sonucunda yenilenebilir enerji kaynağı kavramı ortaya çıkmıştır.

Yenilenebilir Enerji Kaynakları Neden Kullanır?

Bahsettiğimiz üzere enerji ihtiyacı yıldan yıla artmaktadır. Bu artışı rakam olarak ifade etmek gerekirse yaklaşık olarak %4-5 oranında artış bulunmaktadır. Buna bağlı olarak baktığımızda şuan kullandığımız fosil yakıt rezervleri hızla tükenmekte, 2030 yılında petrol rezervlerinin büyük ölçüde tükeneceği, kömür için şu anki rezervlerle yaklaşık 80-100 yıl, doğalgaz içinse yine yaklaşık 100-120 yıllık bir ömrü kaldığı tahmin edilmektedir.

Ayrıca verdikleri zarar göz önünde bulundurmak gerekirse, fosil yakıt kullanımı ile dünya ortalama sıcaklığını son bin yılın en yüksek değerlerine ulaştırmış, yoğun hava kirliliğinin yanı sıra milyonlarca dolar zarara yol açan sel/fırtına gibi doğal afet oluşumu gözlenmiştir. Üstelik tüm dünya genelinde bir problem olan küresel ısınmayı daha da hızlandırdığı incelenmiştir. Buna benzer onlarca sebep dolayısıyla yenilenebilir enerji kullanmak hem tasarrufu sağlarken hem de insanlık için büyük bir adım niteliğindedir.


Paylaş:

Facebook Twitter WhatsApp Google+