Aktif Enerji Bedeli Nedir?

13/02/2018 - Elektrik Sözlüğü

Aktif Enerji Bedeli Nedir?

Aktif enerji bedeli, harcadığınız elektrik enerjisi miktarı ile elektrik enerjisine verilen birim fiyatın çarpılması sonucunda elde edilir. Bu birim fiyat Enerji Piyasası Denetleme Kurulu (EPDK) tarafından yılın 4 çeyreği için birim fiyatı ayrı ayrı olarak belirlenir. Bu birim fiyat 1 kWh elektrik enerjisine denk gelen fiyat anlamına gelmektedir. Ocak, Nisan, Haziran ve Ekim aylarından itibaren geçerli olacak üç aylık süreçte, belirlenen fiyat üzerinden fatura hesaplaması yapılır. Bunun dışında faturanızda EPDK tarafından belirlenmiş bedeller ve vergiler bulunmaktadır. Bu bedeller tüketicinin elektrik kullanımına bağlı olarak artış veya azalış göstermektedir aynı zamanda birim fiyattan etkilenmez.

Aktif enerji bedeli faturanızın tam olarak kullandığınız bedelini kapsayan bölümü ifade eder. Bunun üzerine eklenen vergiler ve diğer hizmet bedellerinin (varsa gecikme faizleri ve açma kesme bedeli) toplanmasıyla faturanızın bir aylık ödemeniz gereken miktarı belirlenmiş olur. Elektriğinizin tutarındaki indirim ve zamlar, bu aktif enerji tüketim tutarınıza etki eder. Enerji harcamanız faturanızın yarısından fazlasına denk gelmektedir. Geri kalanlar diğer vergi ve ödemelerin oluşturduğu kısımdır.

Dağıtım Bedeli Nedir?

Elektrik harcaması dışında faturanızda görebileceğiniz bir diğer bedel de dağıtım bedelidir. Dağıtım bedeli, elektrik dağıtım şirketinin size ulaştırdığı elektrik ile ilgili masraflar için aldığı bedeldir. Yapılacak yatırımlar, işletme ve bakım giderleri bu dağıtım bedeli içerisine değerlendirilir.

Aktif Enerji Bedeli Nedir?

Dağıtım bedeli de aynı şekilde Aktif Enerji Bedeli gibi birim fiyat olarak yılda 4 defa duyurulur. Bu birim fiyat üzerinden ödenmesi gereken tutar yine elektrik harcamalarınızla çarpılarak hesaplanır. Yani dağıtım bedelindeki artış ve azalış sizin elektrik harcamanızla paralel olarak değişmektedir.

Dağıtım bedeli, elektrik faturasındaki toplam miktarın %30’luk bir kısmını kapsamaktadır. 2017 yılında EPDK elektrik birim fiyatında indirime gitmişti ancak dağıtım bedelinde bir artış görüldü. Bu nedenle fatura tutarında fazla bir değişim olmadı. Yani birim fiyatlarda indirim uygulanmış olsa da bedellerde artış olduğu sürece faturanızdaki tutar yaklaşık olarak aynı miktarı gösterecektir.

Dağıtım bedeli adı altında alınan bedeller 2016 yılı sonrasında şu şekilde şekillenmiştir. İletim bedeli ve Kayıp/Kaçak Bedeli artık faturalarda ayrı bir kalem olarak gözükmüyor, dağıtım bedeli içerisinde değerlendiriliyor.

Fon Bedelleri ve Vergiler

Fon bedelleri ve vergiler içerisinde 4 ayrı bölüm bulunmaktadır. Elektrik faturanızda bulunan bu vergiler de faturanızın %20’ye yakın bir kısmını kapsamaktadır. Enerji Fonu Bedeli, TRT Payı, Elektrik (Belediye) Tüketim Vergisi – ETV (BTV) ve Katma Değer Vergisi bu dört ayrı bedel ve vergileri içermektedir.


Paylaş:

Facebook Twitter WhatsApp Google+