Elektrik Enerjisi Nedir?

14/02/2018 - Elektrik Sözlüğü

Elektrik Enerjisi Nedir?

Maddenin en küçük birimi atomdur. Atomlar bir araya gelerek cisimleri oluşturur. Cisimlerin atom yapısındaki elektronların hareketlenmesiyle ile birlikte meydana gelen kuvvete elektrik enerjisi denir. Elektrik enerjisi maddeye ait bir özelliktir. Ancak gözle görülmese de etkisi hissedilir. Maddede durağan halde bulunan enerji potansiyel enerji olarak tanımlanır. Bu enerjinin harekete geçmesiyle birlikte mekanik enerji ortaya çıkar. Potansiyel enerjiden elde edilen enerji diğer enerji türlerinin de oluşmasını sağlayabilir. Bunlara örnek olarak ısı ışık ve hareket enerjisini verebiliriz.

Kısa bir tanımla elektrik enerjisi atomların yapısındaki elektronların hareketlerinin sonucunda ortaya çıkan enerjidir. Elektrik insanlık tarihi boyunca tekerleğin icadından sonraki en önemli buluştur. Günlük hayatımızda kullanım alanına baktığımız zaman elektrik olmadan yapamayacağımız birçok işlem var. Teknolojinin gelişmesi de elektriğe bağlı olduğu için teknoloji çağının insanları olarak elektriğe muhtaç bir durumdayız. Sadece bir günümüzde kullandığımız teknolojik aletlerin listesini yapmaya kalksak onlarcasını sayabiliriz. Elektrik olmasaydı bunların hiçbirini yapamadığımızı da düşününce gerçekten ne kadar önemli bir buluş olduğunu anlayabiliyoruz.

Elektrik Enerjisinin Tarihi

Elektrik enerjisi ilk olarak 1880’li yıllarda kullanılmaya başlanmıştır. Pilin icadı, manyetizmayla ilgili çalışmalar, elektrik akımlarının oluşturduğu manyetik alan derken, elektomıknatıslara kadar uzanan süreçte çağın bilim adamlarının büyük katkıları olmuştur. Ardından Thomas Edison’un ampulü icadı ile birlikte elektrik enerjisi aydınlatma alanında kullanılmaya başlandı. Bu sadece elektrik enerjisinin diğer enerji çeşitlerine dönüştürülebileceği de anlaşıldı. Ki bu dönüştürme oldukça kolay bir şekilde gerçekleşebiliyordu. Örneğin ısı enerjisini elektriğe dönüştürmek daha zorlu bir süreçtir ancak bunun tam tersi teknik olarak daha kolay ve uygulanabilir bir işlemdir.

Elektrik Enerjisi Hangi Kaynaklardan Elde Edilmektedir?

Elektrik enerjisini elde etmek için birçok farklı kaynak bulunmaktadır. Nükleer yakıtlarla, kömürle, jeotermal enerjiyle, petrolle, güneş, su veya rüzgar enerjisiyle elektrik üretebilmek mümkündür. Bu ancak bu seçeneklerin bazıları çevreye ciddi zararlar vermektedir. Nükleer enerji, kömür, petrol gibi enerji kaynakları her ne kadar önemli kaynaklar olsa da enerji üretimi sırasında çevreye zararlı birçok madde ortaya çıkarmaktadır. Bu nedenle enerji üretiminin daha çok yenilenebilir enerji kaynaklarıyla üretilmesi dünyamızın küresel çapta etkilenmemesi açısından büyük önem taşımaktadır. Son yıllarda bu imkanların gelişmesiyle birlikte güneş, rüzgar ve sudan elde edilen enerjilerin kullanımı artmaya başladı. Teknolojinin de gelişmesiyle birlikte bu alanda yapılan çalışmalar arttı ve elektriği hem daha ucuza hem de çevre kirliliğine sebep olmadan üretebilmek mümkün hale geldi. Bu sayede dünyada yaşanabilecek küresel çapta sorunların önüne geçilmesi için önemli adımlar atıldı. Ancak halen daha bu enerji kaynakları dünya geneline yaygınlaşmammış durumda. İlerleyen yıllarda elektrik enerjisinin tamamen bu yollarla sağlanması, gelecek nesillere temiz bir dünya bırakmamız için iyi bir seçenek olacaktır.

Elektrik Enerjisi Nedir?

Enerji Çeşidinde Olması Gereken Özellikler Nelerdir?

Elektrik enerjisi günümüzde en çok kullanılan enerji kaynağıdır. Teknolojinin gelişmesi ve elektriğin farklı enerjiler üretmekte olduğunun anlaşılması devrim niteliğinde bir buluş olabilir. Çünkü artık elektrik enerjisi ısıya, harekete ve ışık enerjisine kolaylıkla dönüştürülebilmektedir. Bunun için sadece bir düğmeye basmak veya anahtarın kontağını çevirmek yeterli olmaktadır. Elektrik enerjisinin önemini belirlemek adına, bir enerji çeşidinde olması gereken adımların neler olduğunu inceleyelim:

  • Enerjinin diğer bir enerji türüne kolaylıkla dönüştürülmesi,

  • Dönüşüm sırasında verimin yüksek olması,

  • Enerji sadece elde edildiği yere değil kullanma yerlerine de kolaylıkla iletilebilmeli.

Bu üç özelliği de içerisinde barındıran elektrik enerjisi bu nedenle en çok kullanılan enerji kaynağıdır diyebiliriz. Çünkü elektrik enerjisi elektrik ocağı, fırın gibi ev eşyalarında ısı enerjisine, elektrik motoru ile mekanik enerjiye, bobinle manyetik enerjiye ve akü ile kimyasal enerjiye dönüştürülebilmektedir. Bir evde kullanılan araç gereçlerin birçoğu bu sayede çalışabilmektedir. Ki bunun için öyle uzun bir süre gerekmez. Işığı açmak için bir düğmeye basmanız yeterlidir. Fırını çalıştırmak için de öyle. Bu kadar kolay dönüştürülebilen bir enerji kaynağının en çok kullanılan enerji kaynağı olması da gayet normaldir.

Elektrik enerjisi kim bilir önümüzdeki yıllarda daha hangi alanlarda kullanılmaya başlayacak. Teknolojinin hızına yetişmek artık mümkün değil ve tahmin dahi edilmeyen buluşlar ortaya çıkabiliyor. Ancak en önemli temennimiz, elektriği ve diğer enerji kaynaklarını kullanırken çevre kirliliğine yol açabilecek durumlardan mümkün olduğunca uzak durabilmemizdir.


Paylaş:

Facebook Twitter WhatsApp Google+