Enerjisa Toroslar Elektrik Perakende Satış Anonim Şirketi 2

13/03/2018 - Şirketler

Enerjisa Toroslar Elektrik Perakende Satış Anonim Şirketi 2

Enerjisa saygınlığın, güvenilirliğin ve her adımda sorumlu davranmanın bilinci içinde çalışmalarına devam etmektedir. Firmanın çalışma prensibi, üretim kalitesini arttırması üzerine kurulmuştur. İş faaliyetlerinde, birden fazla görüşün ortak bir havuzda toplanmasına önem vermektedir. Müşterilerin, çalışanlarının ve iş ortaklarının güçlü adımlar ile yola devam etmesini sağlamaktadır. Firma için itibar oldukça önemli bir kavramdır. Şirketin 14 ilden oluşan 3 faaliyet bölgesinde, toplam 20 milyon kişiye, dünya standartları seviyesinde hizmet vermektedir. Gerçekleştirdiği tüm projelerde teknolojiden etkin bir şekilde faydalanmaktadır. Özellikle teknolojik yenilikleri projelerine yansıtmaktadır. İnsana değer veren yeni fikirleri hayata geçirmektedir. Firmanın önemli hedefleri, müşteri odakları projeler geliştirmek, sorunlar karşısında hızlı çözümleri üretmek ve ülkeye özel hizmetler sağlamaktır. Enerjisa, tasarladığı mobil uygulamaları ile müşterilerine kolaylıkla ulaşabileceği yeni hizmetler sunmaktadır. Firmanın temel hedefi ise, gelişmiş dünya teknolojilerini kullanarak farklı bir hizmet anlayışına sahip olmaktır. Ayrıca firmanın dijital kanalları sayesinde, teknolojik yeniliklerin takibini kolaylaştırıl.

Sürdürebilir enerji kaynaklarının kullanılması gelecek kuşakların enerji ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için önemli bir noktadır. Artan dünya nüfusu ve gelişen teknoloji, elektrik enerjisine duyulan ihtiyacı da arttırmıştır. Yaklaşık son iki yüzyılda fosil yakıtları yaygın bir kullanıma sahiptir. Enerjisa sayesinde gelişen bu adımlar, gerek ekonomiye gerekse doğru enerji kullanımının sağlanmasına katkıda bulunmuştur. Firma, 2013 yılının nisan ayı itibari ile en büyük elektrik ve doğalgaz şirketleri olan E.ON ile %50 ortaklık anlaşmasını imzalamıştır. Enerjisa, Sabancı holding ve E.ON payidar ortaklığı ile çalışmalarına devam etmektedir.

Firma, rol aldığı tüm projelerdeki önceliği üretim kalitesidir. Sürdürülebilirlik kavramının, öneminin altını çizmektedir. Ticarethane ve sanayi tesislerine enerji sistemlerinin sürdürebilirliğini sağlamak için iki yöntem geliştirilmiştir. Bu yöntemler çatı veya arazi uygulamalı sistemler veya güneş ve rüzgar sistemleridir. Bu yöntemler sayesinde enerji maliyeti düşürülmektedir. Aynı zamanda enerji verimliği ve kullanım potansiyeli yine bu yöntemler sayesinde arttırılmaktadır. Enerjisa, tüketilen enerjinin takibi için kontrol sistemi geliştirmiştir. Bu sayede yıllık enerji tüketimleri hesaplanabilmektedir. Firma, uluslararası platformda konferanslar ve eğitimler düzenlemektedir. Enerjinin bilinçli bir şekilde kullanılmasını sağlayan çalışmalar yapılmaktadır. Ülkemizin değişik bölgelerinde enerji üretmekte ve elektrik tedarik hizmeti vermektedir.

Akıllı binalarda uygulanan çalışmalar sayesinde, gelecek planların hayata geçirilmesi kolaylaşmıştır. Enerjisa özellikle elektriğin, yenilebilir enerji kaynaklarının üzerinden üretmektedir. Ülkemizde enerji sektörünün gelişmesi için hazırladığı projeler sayesinde, enerji sektörünün dev firmalarından biri olmayı başarmıştır.


Paylaş:

Facebook Twitter WhatsApp Google+