Belediye Tüketim Vergisi (BTV) Nedir?

13/02/2018 - Elektrik Sözlüğü

Belediye Tüketim Vergisi (BTV) Nedir?

Şehirlerin aydınlatma giderleri ve yerel yönetimlerin diğer hizmetler için tükettikleri enerji miktarlarının karşılanmasına yönelik yapılan kamusal tahsilata BTV veya ETV kısaltması ile Belediye Tüketim Vergisi ismi verilir. 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu'nun 34. Maddesi uyarınca vatandaşların tükettikleri enerji miktarının belirlenen yüzdesi oranında kesinti yapılarak belediye bütçesine aktarılır. Bu tutardan ayrıca vergi kesintisi yapılmaz ve KDV matrahına dahil edilmez. Belediye Tüketim Vergisi, tüm abonelerden alınmakla birlikte abone türüne göre alınan Belediye Tüketim Vergisi oranı farklıdır.

İlgili kanun uyarınca;

  • Konut Aboneleri %5

  • Ticarethane Aboneleri %5

  • Sanayi Aboneleri %1

Oranlarında Belediye Tüketim Vergisi öder.

Tarımsal Sulama Aboneleri ve Aydınlatma abonelerinin ETV oranları ile ilgili kanunda özel bir madde yer almaktadır. Bu abone gruplarından yapılacak tahsilat tutarları ise belirlenmemiştir.

Belediye Tüketim Vergisi Nasıl Ödenir?

Belediye Tüketim Vergisi ödemesi yapmak için ek bir işlem yapmaya gerek yoktur. Tüm abonelerin faturalarında yer alan yüzdelik miktara ait tutar, ilgili dönem sonunda belediyenin cari hesabına elektrik dağıtım şirketince aktarılır. Şirket ile belediye arasındaki protokoller uyarınca hesapların karşılıklı kapatılması da söz konusu olabilir. Buna iki kurum aralarında karar verebilir. Yani, Belediye Tüketim Vergisi tüketim vergisi faturası içerisinde otomatik olarak tahsil edilerek belediyeye aktarılır.

Belediye Tüketim Vergisi Vergi İstisnası

Belediye Tüketim Vergisi (BTV) Nedir?

Kar amacı gütmeyen aboneler kamu yararı söz konusu olduğunda Belediye Tüketim Vergisi ödemezler. Kamusal nitelikte olmaları ve ticari sıfatları olmaması koşuluyla, hastane, okul, kreş ve benzeri yardım kuruluşları ile bakımevi, huzurevi, ibadethane, kütüphanegibi yapılar BTV’den hariç tutulurlar. Bunun yanında elektrik dağıtımı yapan kuruluşlar ile bu sektörde faaliyet gösteren diğer firmalar vergiden istisnadır.

Belediyelerin bulunmadığı bölgelerde Belediye Tüketim Vergisi veya diğer ismi ile enerji tüketim bedeli 2015 yılında çıkarılan kanuna kadar İl özel idarelerine aktarılırken, değişen yerel yönetimler kanunları uyarınca tüm köy ve mezraların mahalle sıfatı kazanıp, belediyelere bağlanması ile bu tutarlar büyükşehirler de uygulandığı haliyle uygulanmaya başlanmıştır.

Aktif enerji miktarının diğer vergiler düşüldükten sonra ortaya çıkan genel toplamı üzerinden hesaplanan Belediye Tüketim Vergisi, hali hazırda tüm ülkedeki ana tüketici gruplarından tahsil edilmektedir.


Paylaş:

Facebook Twitter WhatsApp Google+