Perakende Satış Sözleşmesi Nedir?

14/02/2018 - Elektrik Sözlüğü

Perakende Satış Sözleşmesi Nedir?

Toptan satış, bir ürünün, hizmetin veya enerjinin toplu olarak alıcısına satılması iken; perakende satış ise bir malın, hizmetin veya enerjinin tek tek, bir kısmının veya bir kaç parçaya bölünerek alıcısına satılmasıdır. Elektrik piyasasında ise elektriğin, tüketicilere satılmasına perakende satış denmektedir. Başta, uzun süreli ticaretlerde yapılan anlaşmalar olma üzere her türlü alışverişlerde anlaşma yapılabilmektedir. Bu sözleşmelerin temel amacı alıcı ve satıcı taraflarını belirlemek ve bu taraflar arasında bir takım hakları güvence altına almaktır. Ayrıca bu sözleşmeler ödemeler konusunda şartları ve düzeni de belirlemektedir.

Elektrik kullanımı konusunda da bir tür alışveriş sözleşmesi imzalanmaktadır. Perakende satış sözleşmesi olarak adlandırılan bu sözleşmenin amacı ise; yukarıda söylediğimiz gibi hem satıcı olarak hizmet sağlayıcının hem de tüketici olarak bizlerin haklarını belirlemek ve sözleşme sayesinde her iki tarafında olan haklarını güvence altına almaktır.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından ortaya konan bu sözleşme ile elektrik piyasasında belirlenen standartlar, kurallaştırılmaya çalışılmaktadır. Resmi gazetede 25.08.2015 tarihinde yayınlanan Perakende Satış Sözleşmesi abone ve görevli tedarik şirketi arasında imzalanır. Bu sözleşme, abone ile hizmet sağlayıcı şirket arasında alınacak olan hizmet ve enerji teminine yönelik ticari hükümleri ve şartları kapsayan bir sözleşmedir.

Perakende Satış Sözleşmesi Nedir?

Perakende Satış Sözleşmesi Kapsamı

  • Tarafları belirlerken, belirlenen bu tarafların hak ve yükümlülüklerini de belirlemektedir. Sözleşmenin bu kısmını dikkatlice okumak ve hatta mümkünse satış sözleşmesinin bir örneğini almak faydanıza olabilir. Perakende satış sözleşmesinde yer alan hakları iyi bilmek zamanı geldiğinde elinizdeki en büyük silah olacaktır.
  • Tarife değişimi kapsamındaki madde, önemli büyük olan maddeler arasında yer almaktadır.
  • Elektrik abonesi olurken, sözleşmeyi sona erdirdiğimizde bir kısmını geri alacak olduğumuz ödeyeceğimiz güvence bedeli hakkında da perakende satış sözleşmesinde düzenleme yapılmıştır.
  • Taraflar arasında çıkabilecek olan uyuşmazlıklar veya anlaşmazlıklarda bu sözleşme kapsamındadır ve bu durumdaki hakları belirler.
  • Elektrik kesintileri ve elektrik arızaları vb. durumlarla, faturalandırma süreçleri, itiraz etme ve ödemelerde perakende satış sözleşmesi kapsamında yer almaktadır.
  • Elektrik tüketimini gösteren sayaç hakkında ve tüketim ölçümleme hakkındaki esaslarda yine bu perakende satış sözleşmesinde yer almaktadır.

Daha bir çok konunun yer aldığı sözleşmede dikkat edilmesi gereken bazı hususlarda bulunmaktadır. Öncelikli olarak dikkat edilmesi gereken konu; sözleşmenin dikkatlice okumaktır. Bu önemli husus hayat kurtaran türdendir. Dikkat edilmesi gereken diğer bir konu, elektrik perakende sözleşmesini iptal ettiğinizde abone olurken ödediğiniz güvence bedelini geri almayı unutmayın.


Paylaş:

Facebook Twitter WhatsApp Google+